Home / רכבים / לא רק למען הסביבה – פירוק רכבים ישנים משתלם כלכלית

לא רק למען הסביבה – פירוק רכבים ישנים משתלם כלכלית

כמות הרכבים הישנים שנותרים על הכביש בישראל ללא כל צורך היא עצומה. עוד ועוד רכבים עולים על הכביש בכל השנה במאות אלפיהן ורכבים רבים מושלכים ככלי שאין בו חפץ וננטשים. גרוטאות המתכת הללו מהוות מפגע סביבתי, אסתטי ותברואתי קשה אשר השלכותיו מרחיקות לכת ולכן מעודד המשרד להגנת הסביבה לשלוח מכוניות אלו לבעל מקצוע או שירות של קונה רכבים לפירוק על מנת לייעד אותם לשימושים אחרים בתעשייה או לתוכניות גריטה ממשלתיות אשר כיום הינן מוגבלות מאוד.

עם כל היתרונות הסביבתיים שמגיעים עם פירוק רכבים, כדאי לדעת כי ההחלטה המבורכת הזו תביא עמה גם יתרונות כלכליים רבים שישתלמו לך רבות בהווה ובעתיד. אם יש הזדמנות גם להיפטר מהרכב הישן, גם לסייע לסביבה וגם לחסוך כסף, לא ניקח?

לשלוח למגרש פירוק רכבים רכב

פירוק רכבים מונע קנסות מיותרים

אם אתם גרים בנתניה למשל מומלץ לחפש קונה כלי רכב לפירוק בנתניה כדי להימנע מקנסות , לא רבים יודעים זאת, אך החובה ברישיון רכב ובביטוח חלה גם על רכב שאינו בשימוש. גם אם רכבך עומד ומעלה אבק במשך שנים, חלה עליך החובה להמשיך ולבטחו ולהעביר אותו טסט. חובה זו מעוגנת בתקנות התעבורה סעיף 73. תקנת תעבורה זו עשויה להיראות תמוהה אך יש בה הגיון רב. רכב ישן אשר עומד ברחוב עשוי להוות מפגע בטיחותי משמעותי. אחרי הכול, בסופו של יום מדובר בגרוטאה. אדם עשוי להחליק ברחוב ולהיפגע ממנו, רכב עלול להתנגש בו בהיסח הדעת, ילדים עלולים להינעל בתוכו בעת משחק וכו'. בכל המקרים הללו, דורשת המדינה שיהיה כיסוי ביטוחי ולכן גם רכב שאינו בשימוש מחויב בביטוח. אגרות הרישוי לרכב בישראל היא מהגבוהות בעולם והוצאות הביטוח והרישוי עשויות להגיע במשך מספר שנים לעשרות אלפי שקלים וכל זאת על מנת להמשיך ולהחזיק בגרוטאה שלא נעשה בה כל שימוש.

הקנסות על החזקת רכב ללא ביטוח ורישיון גבוהים מאוד גם כן ותתלווה אליהם גרירת הרכבים והליכים משפטיים שעשויים להסתכם בעלויות גבוהות מאוד. באמצעות פירוק רכבים, ניתן להיפטר בצורה אחראית ומסודרת מהמפגע היקר.

החזר רטרואקטיבי של תשלומי אגרות

לא רק שפירוק רכבים חוסך את עלויות הרישוי העתידיות, אלא שהוא מזכה אותך גם על הוצאות שנעשו בדיעבד. רכב שנשלח לגריטה ומדווח למשרד הרישוי יזכה את בעליו בהחזר רטרואקטיבי של אגרת הרישוי ששולמה בעבורו.

לא רק חיסכון, אלא החזר ממשי

ניתן לפנות לגורם הקונה רכבים לפירוק למשל בכתובת .dismantlingvehicles ולמכור את הרכב לחלקים, לגרוטאות מתכת או למחזור מלא בתהליך גריטה. עבור הרכב, ניתן יהיה ליהנות מתשלום של כ-10% ממחיר המחירון של הרכב שלך.

חשוב לזכור, על כל יום שרכבך הישן עומד ללא שימוש, יוצאים כספים רבים מכיסך. על מנת לטפל במפגע באופן היעיל ביותר, לשמור על הסביבה ולהגן על הכיס, מומלץ להיעזר בשירות פירוק רכבים בהקדם האפשרי ולהתחיל לחסוך.

About Author: